Oficiálne stránky obce

Hodkovce

Obecné zastupiteľstvo

Jaroslav Dubovský

poslanec

dubovskyjaro@gmail.com

Bc. Martina Sičáková

poslankyňa

martina.sicakova@gmail.com

Mgr. Milan Naster

poslanec

hodkovce43@gmail.com

Miroslav Dubovský

poslanec

 

Pondelok

7:30 - 15:30

Utorok

7:30 - 15:30

Streda

10:00 - 17:00

Štvrtok

neúradný deň

Piatok

7:30 - 12:00

Úradné hodiny

Obec Hodkovce

Ing. Branislav Potočňák

poslanec

branislav.potocnak@lesy.sk

počítadlo.abz.cz

Obecný úrad Hodkovce 2, 044 21 Šemša

055/697 01 78, 0908 75 94 10

www.hodkovce.eu